Verzameld archeologisch nieuws

Archeologisch boek ‘Van wildernis tot Smallingerland’

Posted by JoG on mei 30th, 2008 and filed under archeologie, boek, Drachten, Friesland, pingo, Smallingerland | Reageren uitgeschakeld

“… Woensdag 21 mei stond Smallingerland in het teken van de archeologie, cultuurhistorie en natuur. Die dag werd het archeologische boek ‘Van wildernis tot Smallingerland’ gepresenteerd….”

“… De tweede actie van deze morgen was de symbolische overdracht van drie gerestaureerde pingoruïnes aan de directeur van It Fryske Gea, drs. Ultsje Hosper. [...] De te tekenen oorkonde werd voorgelezen door iemand die het ontstaan van pingo’s in levende lijve heeft meegemaakt, een oermens uit de ijstijd….”

Het boek is deel 8 van de serie Archeologie in Fryslân.

Bron: Gemeente Smallingerland
Datum: 29 mei 2008
Link: ‘Archeologie en natuur
Bron foto: Gemeente Smallingerland
Wikipedia: Smallingerland, pingo, Friesland, It Fryske Gea
OpenStreetMap: Drachten, Azeven-Noord
Gerelateerd:
- ‘Een tussen bedrijven verstild stukje verleden‘;
- ‘Overdracht pingorunes‘;
- Noord Nederlandsche Boekhandel – Archeologie;
- Archeologie in Friesland;
- It Fryske Gea.

IJzertijd grafveld en cultusplaats in Lomm

Posted by JoG on mei 28th, 2008 and filed under cultusplaats, grafveld, ijzertijd, Limburg, Lomm | Reageren uitgeschakeld

“… Het grafveld bestaat uit een 50-tal graven en is daarmee een van de grootste grafvelden uit de late ijzertijd in Nederland. De graven zijn veelal zonder urnen. Ze bestaan uit kleine clusters van crematieresten en houtskool die vermoedelijk in een doek of lap zijn begraven. Ook bijbehorende structuren, zoals kringgreppels en grafheuvels, ontbreken nagenoeg. Vanwege deze kenmerken worden grafvelden uit de late ijzertijd tijdens archeologisch veldwerk niet snel opgemerkt….”

“… De cultusplaats is ouder dan het grafveld en bestaat uit vier greppels die samen een grote rechthoek van circa 33 x 37 meter vormen. Daarbinnen ligt een tweede, kleinere rechthoek van circa 7 x 8 meter. De archeologen denken dat de greppels een terrein afbakenden waarbinnen in de midden ijzertijd rituele handelingen zijn uitgevoerd….”

“… Prehistorische cultusplaatsen zijn in Nederland zeer schaars en nog maar nauwelijks archeologisch onderzocht. De oevers van de Maas lijken in dit verband van grote betekenis. Zo is ten noorden van Maastricht bij Itteren in het kader van het project Grensmaas een mogelijk tweede cultusplaats uit de ijzertijd ontdekt. Deze plek zal later dit jaar worden onderzocht….”

Bron: RACM
Datum 28 mei 2008
Link: ‘Archeologen onderzoeken prehistorisch grafveld en cultusplaats in Lomm
Bron afbeelding: Zandmaas2.nl, © Provincie Limburg
Wikipedia: ijzertijd, Lomm, Zandmaas, Itteren, Grensmaas
OpenStreetMap: Lomm
Gerelateerd:
- ‘Lopend veldonderzoek
- ‘Archeologen onderzoeken een prehistorisch landschap in Lomm‘;
- ‘Eerste resultaten archeologisch onderzoek Grensmaas‘;
- ‘Start archeologisch graafwerk in de Grensmaas‘;
- ‘Romeinse graven en mysterieuze stenen in Lomm‘;
- ‘Archeologisch onderzoek bij RWS Maaswerken‘;
- ‘Maas had religieuze functie voor Kelten‘;
- ‘Maas had religieuze functie voor Kelten‘;
- Consortium Grensmaas, ‘nieuwsbrief mei 2008‘;
- ‘Bezoek archeologische site Hartelstein Itteren‘;
- Hartelstein, Itteren;
- Consortium Grensmaas, ‘nieuwsbrief maart 2008‘.

Zilveren Anjer voor Gerrit Hasendonckx

Posted by JoG on mei 27th, 2008 and filed under archeologie, vereniging, Weert | Reageren uitgeschakeld

Gerrit Hasendonckx (Lier, België, 1952) is de oprichter van de Werkgroep Archeologie (de archeologieclub) van de scholengemeenschap Philips van Horne in Weert. Gerrit is leraar geschiedenis. “… Via de werkgroep heeft hij dertig jaar lang jongeren kennis over en liefde voor de archeologie bijgebracht….” Een Zilveren Anjer is voor personen die zich vrijwillig inzetten voor de cultuur in ons land. Donderdag 19 juni krijgt Gerrit zo’n Zilveren Anjer uit handen van koningin Beatrix zelf. Gerrit woont in het Belgische Kinrooi.

30 jaar lang is er door Gerrit, met hulp van anderen natuurlijk, vanuit de scholengemeenschap een opgravingskamp georganiseerd in vakanties. Het laatste was in 2005 naar het Belgische stadje Veurne in West-Vlaanderen. In 2006 is Gerrit Hasendonckx officieel gestopt met de archeologieclub.

2005 blijkt echter niet helemaal het laatste opgravingskamp omdat de Archeologische Vereniging Philips van Horne (AVPvH), die is opgericht door oud-leden, dit jaar (2008) een nieuw kamp organiseert. Of Gerrit van de partij zal zijn? De AVPvH kan worden gezien als opvolger van de archeologieclub. De vereniging is niet verbonden aan de scholengemeenschap.

Uit berichten op de website van de Archeologische Vereniging Philips van Horne kun je opmaken dat Gerrit zich zeker nog betrokken voelt maar om verschillende redenen zelf niet meer de organisatie op zich wil en kan nemen.

Gerrit van harte proficiat! En ik wens de mensen uit Weert en verre omgeving die zich verbonden voelen met de archeologieclub nog vele genoeglijke samenkomsten en opgravingskampen toe!

- ‘Limburgers krijgen Zilveren Anjers‘;
- ‘In skeletten uitpeuteren ben ik wel goed’;
- archeo.wordpress.com (avphilipsvanhorne.nl).

Bron foto: AVPvH